Jak kupić
domenę?

Oto jak standardowo wygląda proces zakupu domeny. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje klintów. W razie pytań prosimy o kontakt.

1.Ustalenie warunków transakcji

Osoba zainteresowana wysyła wiadomość z akceptacją ceny za domenę lub propozycją własnej. Następnie sporządzana jest umowa kupna/sprzedaży. Po otrzymaniu egzemlparza umowy klient przelewa należność na konto sprzedawcy.

2.Transfer i cesja domeny

Po podpisaniu umowy i otrzymaniu wpłaty transferujemy domenę i przeprowadzamy cesję praw do niej elektronicznie do klienta w serwisie aftermarket.pl.

3.Faktura dla kupującego

W ciągu 7 dni od dokonania transakcji sprzedawca przesyła kupującemu fakturę (faktura bez VAT - sprzedawca nie jest płatnikiem VAT).

Spis domen

Nazwa domeny Cena Rejestrator Szybka cesja Kontakt
agrofirmy.pl 1500 zł Aftermarket.pl tak kontakt
agroprodukty.pl 1200 zł Aftermarket.pl tak kontakt
ekoauta.pl 5000 zł Aftermarket.pl tak kontakt
ekorolnik.pl 3000 zł Aftermarket.pl tak kontakt
hutnictwo.pl 3000 zł Aftermarket.pl tak kontakt
odlewnictwo.pl 4000 zł Aftermarket.pl tak kontakt
okular.pl 1500 zł Aftermarket.pl tak kontakt
zdrowafigura.pl 2500 zł Aftermarket.pl tak kontakt
zdrowyczlowiek.pl 4000 zł Aftermarket.pl tak kontakt
hardbody.pl 2000 zł Aftermarket.pl tak kontakt
TOP